Metanoia Advisors - organisationskonsulter KRAFTEN.nu frigör inneboende potential

+46707127724

Metanoia; ResaN som förändrar ditt Sinne, ditt hjärta, Ditt inre Och hur du möter världen
Vi är experter på att skapa rätt förutsättningar för organisationer i tillväxt och utveckling.
Metanoia Advisors är organisationskonsulterna som bidrar till välmående organisationer som skapar hållbara effekter till förmån för medarbetare, kunder, samhället och ekologin. Detta gör vi genom att erbjuda expertis som understödjer utveckling, förändring och ett naturligt ledarskap.

Kontakta oss på info@metanoiaadvisors.org eller +46707127724 om du är nyfiken på hur vi kan samarbeta för en bättre värld.

Vårt syfte

Vårt syfte är att frigöra organisationers och personers fulla potential för en långsiktigt hållbar utveckling.

Övergripande fokus

Vi vägleder organisationer mot ett sunt och medvetet värdeskapande genom förflyttning från mekaniska principer och maskin-tänkande till organiska principer och ekosystem-tänkande.
Denna film (länk) representerar vår holistiska syn på förändring och de förflyttningar, av organisationer, personer och i förlängningen samhällen, som vi vill understödja och vara en del av.

Våra vägledande principer

Ett syfte får lätt något kraftfullt, tungt och allvarsamt över sig, så även i vårt fall. Detta vill vi absolut inte tvätta bort, vi menar allvar. Samtidigt så tror vi mycket på att främja lekfullhet och glädje i vardagen, allvaret finns ändå där. Just därför så har vi myntat några lekfulla och vägledande principer, ett manifest, som ska hjälpa oss på den gemensamma resan mot syftet.
Liv före kiv - Samarbete och samskapande för det gemensamma syftet går före revirtänkande, tävling och konkurrens.
Relation före don - Människor och relationer går före verktyg och processer. Organiskt går före mekaniskt.
Plan knappt för dan - Fokus på att lösa framväxande spänningar och att omfamna förändring går före att följa en utstakad plan.
Lat är byråkrat - Handling, experiment och upplevelser går före byråkrati och dokumentation.

Vad gör vi?

Vi är din rådgivare, coach, föreläsare, kritiska vän, mentor, facilitator och ledare i transformation och förändring för hållbar utveckling. Vår ambition är att vara din naturliga partner och huskonsult.

Konsulttjänster vi erbjuder - 7 exempel

1. Interim-lösningar
Vi stöttar gärna er organisation och era ledare i olika interims-uppdrag. Vi tar uppdrag som interim hållbarhetschef, organisationsutvecklare, VD och styrelseledamot. Alla interima roller vi åtar oss är deltidsuppdrag.
2. Metoder och verktygslåda för agil och organisk organisering 
Har ni redan köpt in på agila arbetssätt och är nyfikna på hur ni skapa en hel organisation som i större utsträckning tillämpar självstyre och självorganisering? Många tänker på och resonerar om detta men landar ofta i att det är komplicerat och svårt.
Den goda nyheten är att vi har utvecklat en verktygslåda som hjälper er att, snabbt och enkelt, komma igång med utforskningen av agila och organiska principer, ända ner i er organisations fundament. Vi gör det svåra lätt.
Forskningen på området är entydig. Komplexitet behöver mötas med enkelhet och förändringsbenägenhet, likt en förmåga att navigera i osäkerhet och att ställa om när så krävs.
Är detta nästa steg för er organisation?
3. Föreläsning, seminarium och utbildning
Vi erbjuder föreläsningar, seminarier, utbildningar och upplevelser inom hela vårt verksamhetsområde. Två specifika seminarier som vi erbjuder är "Strategiskt hållbarhetsarbete i organisationer" och "Morgondagens organisering för hållbar framgång" .
4. Öka den komplexa intelligensen i era team
Har du någon gång upplevt flow i en grupp, ett team eller ett lag som du varit en del av? Kanske var det i ett idrottslag, på din arbetsplats eller i en grupp av vänner? När ett plus ett blir något större än tre.
I detta block erbjuder vi träning och konkreta verktyg för att öka lärandet och den komplexa intelligensen i era team och grupper. Ofta kallas det kollektiv intelligens men vi tycker att komplex intelligens är mer träffande; något fantastiskt händer i vårt samspel och våra interaktioner och samtidigt kan vi inte rationellt förstå varför. Den komplexa intelligensen slår till. Helt plötsligt kan du slå en passning från en död vinkel, som sitter klockrent på din medspelares fot. Laget har större mod och vågar helt plötsligt misslyckas för att lyckas.
Vi hjälper dig och era team att utveckla denna känsla av flow för att skapa större resultat. 
5. Ledningsgruppsmöte 3.0
Lämpar sig för ledningsgrupper, styrelser, team och arbetsgrupper. 
Har ni utmaningar i att komma till beslut i era möten, fastnar ni lätt i diskussioner, tyckanden och konsensussökande? 
Har ni samtidigt viljan och modet att utmana er själva och testa en kristallklar mötesstruktur (inkl. facilitering) som främjar snabbare, mer förankrade och modigare beslut? Samtidigt som ni löser spänningar och förebygger potentiella konflikter i gruppen?
Prova Ledningsgruppsmöte 3.0. Kontakta oss för ett upplägg som möter era behov.
6. Okonferens 3.0 - en nutida utvecklingskonferens
För att läsa det kompletta konceptet följ denna länk.
Vår okonferens bygger på en deltagardriven process med utgångspunkt i var ni som grupp och individer befinner er just nu, där och då. Vi arbetar tillsammans med de behov och önskningar som tillåts växa fram under trygga och välstrukturerade förhållanden. Förhållanden då du med tillit kan luta dig emot en tydlig struktur och en ärlig, autentisk facilitering och coachning.
En stor fördel med konferensen är, att trots minimal förberedelse, så kommer ni att arbeta er framåt utifrån snabba, väl förankrade och modiga beslut som samtidigt understödjer er handlingskraft och benägenhet till förändring. 
7. Metanoia find-muck workshop
En 1 h workshop som öppnar era sinnen och lägger förutfattade meningar och hinder åt sidan.
"Find-muck betyder; när det blir för komplext för din hjärna att rationellt förstå"
Kanske är det hög tid att räcka fingret till vissa normer, rutiner, principer, mindsets, beteenden och/eller, ritualer i er organisation?
Vi lämnar den rationella hjärnan och känner in var ni som organisation står idag och vad ni drömmer om att vara. Vi hjälper er att se på er själva genom en ny lins, ett nytt perspektiv. Workshopen handlar om att hjälpa er att utforska er egen potential, era egna svar samt identifiera den förflyttning/förändring ni drömmer om. Workshopen handlar inte om att vi ska övertyga er om något, det är ni och era behov som står i fokus.

Vår evolutionära metafor

Vår evolutionära metafor är vår världsbild, det vill säga med vilka ögon vi ser på oss själva och på vår omvärld.
"Ett frö är sått. Ett frö som behöver vatten, näringsämnen, och solljus för att överleva, frodas och utvecklas. Detta frö har potentialen att bli en färggrann blomma. En blomma bland andra blommor på en vacker äng, på en äng bland andra vackra ängar. Blomman vissnar och nedbrytningen sätter in. Något förmultnar och försvinner och i samma ögonblick föds något nytt. Många nya frön har såtts."
rekommendationer

Berättelser om oss och våra kunder

Nedan följer några korta berättelser från oss själva och några av våra kunder. Sektionen är under uppbyggnad, fler berättelse kommer efter hand
Cristian Sjövind, Metanoia Advisor och VD
"Jag är glad och tacksam att jag har tagit chansen att vägleda Metanoia Advisors in i framtiden. I min spåkula ser jag en ljus framtid där vi tillsammans med andra har gjort ett viktigt avtryck. Ett avtryck där fler organisationer och människor är balanserat hållbara ända in i sin kärna och själ. Där ekologin och ekosystemtänkandet har en naturlig plats i våra hjärtan och vårt samhälle. Vi har starkt bidragit till att det organiska paradigmet nu är normerande  för ledarskap och organisering i hela samhället, och att mekanistiska strukturer och maskin-tänkande är på utdöende"
För att lära känna Cristian bättre följ med in till hans LinkedIn-profil.
Kund 2
Använd rekommendationen för att lyfta fram din professionella erfarenhet och kundtillfredsställelse.
Kund 3
Använd rekommendationen för att lyfta fram din professionella erfarenhet och kundtillfredsställelse.
Kund 4
Använd rekommendationen för att lyfta fram din professionella erfarenhet och kundtillfredsställelse.
Bli vår partner

Våra tjänster

Vårt erbjudande och våra tjänster kan delas upp i tre områden enligt följande: 1. Ledarskapsträning, 2. Organisatorisk träning, och 3. Konsultation. Ett uppdrag eller partnerskap kan inkludera samtliga tre områden och vi tillåter dem också att flyta ihop. Läs mer ingående om våra tjänster nedan.
Ledarskapsträning

Just nu så genomför vi en unik ledarskapsträning i samspel med naturen, i naturmiljö. Träningen heter "Grönt ledarskap i förändring" och syftar till att öka kontakten med oss själva, varandra och naturen för ett utvecklat ledarskap.  Välkommen att delta på  vår introduktion till träningen genom att följa länken.

Grönt ledarskap i förändring

Organisatorisk träning

"Evolve and Sustain" är vårt transformativa utvecklingsprogram för organisationer.  Programmet stödjer dig och din organisation, liten som stor,  i resa mot bättre lönsamhet, välmående, personlig utveckling, och tillväxt. Läs mer om programmet genom att följa länken.

Evolve and Sustain

Konsultation

Vi erbjuder diverse konsulttjänster inom ledarskap och organisationsutveckling. Vi har ett speciellt fokus på organisatoriska förutsättningar och struktur som främjar hållbar utveckling. Vanligtvis tar vi roller som rådgivare, coach, föreläsare, kritisk vän, mentor, facilitator samt ledare av projekt inom transformation och förändring.

Vi kontaktar dig!

Om du vill att vi kontaktar dig och bokar in ett förutsättningslöst möte, så går det bra att skicka dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka in meddelande
KOm i kontakt med oss

Kontaktinformation

Vänligen hör av dig till oss för fortsatta diskussioner.

Danska vägen 74, 22639 Lund, Sweden 

+46707127724

info@metanoiaadvisors.org